HISSTYPER SOM VI SÄLJER

Här är några av de typer av hissar som vi säljer. Alla medlemsföretag har lite olika produktsortiment. Kontakta din närmaste firma för mer information.

stolhiss350

Trapphissar med stol

En hiss som är en stol för persontransport i trappa. Hissarna kallas ibland för stolhiss.
Det finns olika versioner för raka respektive svängda trappor. Mestadels för installation inomhus men utomhusversioner finns.
Läs mer på stolhiss.se

plattformshiss350

Trapphissar med plattform

Dessa hissar är till för att transportera personer med rullator eller i rullstol.
Olika utföranden finns för raka och svängda trappor samt för installation inomhus eller utomhus.

ahiss350

Vertikalhissar / Villahissar

Vertikalgående hissar med schakt. Dessa hissar finns i små varianter för installation i privata hem. De kallas då ofta för villahissar eller hemmahissar. De större varianterna passar till offentliga installationer för transport av personer och/eller gods.